Vazníky

Vazník - Příhradový vazník

Systém nosníků lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, známý pod pojmem „Gang-Nail“ (z angl. skupina hřebíků), vznikl na konci 50. let dvacátého století v USA. V Evropě se konstrukce v tomto systému začaly používat nejprve ve Švýcarsku a Belgii. U nás byl v tomto směru průkopníkem právě podnik BIOS - výrobní závod Dobříš. BIOS byl prvním výrobcem v ČSSR, resp. v celé východní Evropě.

 

Charakteristický znak vazníků

Charakteristickým znakem systému je styčníková deska, použitá jako spojovací prostředek.

 

Výhody vazníků

 • Moderní a úsporná technologie lehkých příhradových konstrukcí.

 • Široké využití v praxi - střešní a stropní vazníky, nosné rámy dřevostaveb, bednící prvky pro betonářský průmysl, apod.

 • Vhodné pro střešní konstrukce libovolných tvarů.

 • Snadné zastřešení rozponů až 30 metrů.

 • Nízká cena díky až 40% úspoře dřeva.

Zajímá vás cena pro vaše konkrétní podmínky? Kontaktujte nás nyní.

Použití střešních vazníků

 • Zastřešení téměř jakéhokoliv půdorysu.

 • Střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové, obloukové.

 • Rodinné a bytové domy.

 • Halové objekty - zemědělské, průmyslové, sportovní.

 • Sklady, přístřešky apod.

 • Supermarkety, obchody.

 • Nástavby na panelové domy.

 • Zastřešení stávajících plochých střech.

 • Podkrovní konstrukce – studiové vazníky.

Získejte podrobné informace přímo od výrobce a kontaktujte nás nyní.

Materiály na výrobu vazníků

Dřevo

 • Fošnové řezivo o vlhkosti kolem 20 %.

 • Obvyklé profily přířezů – 50, 60 x 80-240 mm.

 • Ochrana proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením – impregnace.

Styčníkové desky

 • Široký sortiment - tloušťky plechu 1, 1,5 a 2 mm; délky trnů 10, 15 a 20 mm.

 • Povrchová úprava - žárový pozink, příp. nerezové do agresivního prostředí.

Návrh vazníkové konstrukce

Návrh vazníků podléhá statickému výpočtu, který je vzhledem ke své složitosti a časové náročnosti prováděn speciálním počítačovým programem.

Pomocí moderního softwaru fy. MiTeK je minimalizován čas na výpočet konstrukce a optimalizován návrh jednotlivých prutů vazníku, velikost a umístění styčníkových desek. Software zároveň vytváří kompletní výrobní a montážní dokumentaci, výpisy materiálů a cenové kalkulace. Získejte přesný rozpočet na vazníkovou konstrukci a zavolejte nám ještě dnes.

Jak se rodí vazníková konstrukce

Technologická zařízení

 • Speciální úhlová kotoučová pila.

 • Velkotonážní stacionární lis (50 t).

Pracovní postup

 • Impregnace řeziva máčením ve vaně.

 • Příprava dřevěných přířezů na úhlové pile.

 • Osazení spodních styčníkových desek na stůl lisu.

 • Položení přířezů na spony, fixace geometrie dílce.

 • Osazení vrchních styčníkových desek.

 • Postupné zalisování všech styčníků – stůl popojíždí pod lisovací jednotku.

 • Přesun zalisovaného dílce na přepravní vozík.

 • Stůl se vrací do výchozí polohy.

 • Sestavování dalšího dílce.

Skladba střechy s vazníky

 • Vazníky se osazují přímo na železo-betonové věnce, příp. dřevěné pozednice nebo ocelové průvlaky.

 • Osová vzdálenost vazníků - zpravidla 1 - 1,2 m (dle střešního pláště a zatížení).

 • Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna zavětrováním v podélné a příčné rovině konstrukce (pomocí prken, příp. větrovacích vazníků).

 • Horní pás vazníku = podklad pro nosnou vrstvu střešního pláště (latě, bednění).

 • Dolní pás vazníku = nosný prvek pro uchycení izolace a podhledu (stropu).

 • Pro montáž vazníků je většinou potřeba jeřáb, v určitých případech lešení (mansardy apod.).

Získejte podrobné informace přímo od výrobce a kontaktujte nás nyní.

Kontaktní osoby:

Josef Kadaně, DiS.
Tel: 318 521 064
E-mail: kadane@biossro.cz

Ing. Martin Kirlík
Tel: 318 521 064
E-mail: kirlik@biossro.cz

Ing. Jiří Vávra
Tel: 318 521 064
E-mail: vavra@biossro.cz

Ing. Martin Janoušek - vedoucí pobočky Č.L.
Tel: 777 744 035
E-mail: janousek@biossro.cz